Pokemon NFT

 • Posted by:
 • Posted on:
 • Category:
  NFT Games, Online gamesNFT Games, Online games
 • System:
  Unknown
 • Price:
  USD 0
 • Views:
  1960

Begin the game

All you need to start the game is enter your nickname and wallet address to receive tokens as a reward for completing the game; this will be in your account.

Are you ready for battle

The game is an open world with a lot of interesting storylines, attraction and many side quests. The unique combat system and elements of the battle require a turn-by-turn strategy. In it, the speed, strategy, as well as the ability and desire to fight to the end of the gamer will be very important.

In addition, after the token listing system on Pancake Swap, single and team PVP modes, tournament and combo via in-game story scenarios are added. Along with rewards in the form of the only battle Pokémon will be available.

At the start of the game, the player will have to go through a campaign and start choosing with a group of many Pokémon. From the default trade-in, each Pokémon has its own set of abilities, a blood pumping system, as well as evolution. So players will have to carefully choose their first Pokémon to gain a strategic advantage over their opponents.

Passing the plot, the player will face many dangers and risks in the game world. Fight with many vicious and wild Pokémon. Even save the planet from the invasion of trainers from another planet.

At the end of the story, you will have 5 Pokemons. Your first bonus is the ability to create a unique NFT Pokemon. It will forever go down in game history. They have a unique skill set and most importantly belong only to you, unless you want to sell it.

And another surprise! The most active players will be able to complete the campaign and generate a unique Pokemon before the token sale starts. You will have the opportunity to participate in the first tournament for coaches with a total prize pool of 40,000 USD.

Equip combat items

You can get the most out of your Pokémon by giving it up to three items of equipment on you. There are more than 15 types of items used for 1 Pokémon, so find the combination that best complements your Pokémon’s moves.

Trainers can aid their Pokémon in battle using battle items.

Prize

Any battle you win is rewarded with Pokemon NFT Tokens; they are sent to your wallet after winning!

Fighting Style (Skin)

Come to Holowear and choose your fighting style. Thanks to a special technology developed using Aeos energy, Trainers can show off their Pokemon in a variety of holographic costumes – with new styles appearing regularly!

After completing the campaign, you can create a single battle Pokemon and put it on a team in your first tournament among 3000 talented trainers, it took place on February 25th.

Tagged:
Rating

0

( 0 Votes )
Please Rate!
Pokemon NFT

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Pokemon NFT

 • Posted by:
 • Posted on:
 • Category:
  NFT Games, Online gamesNFT Games, Online games
 • System:
  Unknown
 • Price:
  USD 0
 • Views:
  2097

Tìm hiểu ngay những thông tin mới nhất về bộ môn game Pokemon NFT mới ra mắt. Cũng như hướng dẫn cách tải và cài đặt game Pokémon NFT cho điện thoại và máy tính của bạn. Download Games Free FPT ngay và trải nghiệm sự thú vị, hấp dẫn của trò chơi này!

Bắt đầu trò chơi

Tất cả những gì bạn cần để bắt đầu trò chơi là nhập biệt danh (nick name) và địa chỉ ví của bạn để nhận mã thông báo làm phần thưởng cho việc hoàn thành trò chơi; cái này sẽ có trong tài khoản của bạn.

Bạn đã sẵn sàng cho trận chiến

Trò chơi là một thế giới mở với rất nhiều cốt truyện hấp dẫn, thu hút và nhiều nhiệm vụ phụ. Hệ thống chiến đấu độc đáo và các yếu tố của trận chiến đòi hỏi người chơi có chiến thuật theo từng lượt chơi. Trong đó nổi bật về tốc độ, chiến lược, cũng như khả năng và mong muốn chiến đấu đến cùng của game thủ sẽ rất quan trọng.

Ngoài ra, sau khi hệ thống liệt kê mã thông báo trên Pancake Swap, các chế độ PVP đơn và theo nhóm, giải đấu và kết hợp thông qua các kịch bản câu chuyện trong game được bổ sung. Cùng với phần thưởng dưới dạng Pokémon chiến đấu duy nhất sẽ có sẵn.

Khi bắt đầu trò chơi, người chơi sẽ phải trải qua một chiến dịch và bắt đầu lựa chọn với một nhóm nhiều con Pokémon. Từ trao đổi mặc định, mỗi Pokémon có một bộ khả năng riêng, một hệ thống bơm máu, cũng như tiến hóa. Vì vậy người chơi sẽ phải lựa chọn cẩn thận Pokémon đầu tiên của mình để giành được ưu thế chiến lược trước đối thủ.

Vượt qua cốt truyện, người chơi sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm và rủi ro trong thế giới trò chơi. Chiến đấu với nhiều Pokémon hung ác và hoang dã. Thậm chí cứu hành tinh khỏi sự xâm lược của các huấn luyện viên từ hành tinh khác.

Vào cuối cốt truyện, bạn sẽ có 5 Pokemons. Phần thưởng đầu tiên của bạn là khả năng tạo ra một Pokemon NFT duy nhất. Nó sẽ mãi mãi đi vào lịch sử trò chơi. Chúng có bộ kỹ năng độc nhất và quan trọng nhất là chỉ thuộc về bạn, trừ khi bạn muốn bán nó.

Và một điều bất ngờ khác! Những người chơi tích cực nhất sẽ có thể hoàn thành chiến dịch và tạo ra một Pokemon duy nhất trước khi bắt đầu có thông báo bán mã. Bạn sẽ có cơ hội tham gia vào giải đấu đầu tiên dành cho các huấn luyện viên với tổng giải thưởng là 40.000 USD.

Tải game Pokémon UNITE cho điện thoại Android, iOS miễn phí

Trang bị vật phẩm chiến đấu

Bạn có thể tận dụng tối đa Pokémon của mình bằng cách cho nó tối đa ba vật phẩm trang bị trên người. Có hơn 15 loại vật phẩm được sử dụng cho 1 con Pokémon, vì vậy hãy tìm sự kết hợp bổ sung tốt nhất cho các bước di chuyển của Pokémon của bạn.

Người huấn luyện có thể hỗ trợ Pokémon NFT game của họ trong trận chiến bằng cách sử dụng các vật phẩm chiến đấu.Pokemon NFT

Phần thưởng

Bất kỳ trận chiến nào khi bạn giành chiến thắng đều được thưởng bằng Pokemon NFT Tokens; chúng được gửi đến ví của bạn sau khi chiến thắng!

Tải game Pokemon NFT

Phong cách chiến đấu (Skin)

Hãy đến Holowear và chọn một phong cách chiến đấu của bạn. Nhờ một công nghệ đặc biệt được phát triển bằng cách sử dụng năng lượng Aeos, các Huấn luyện viên có thể trình diễn Pokemon của mình trong nhiều bộ trang phục nổi ba chiều khác nhau – với những phong cách mới xuất hiện thường xuyên!

tải Pokemon NFT

Sau khi hoàn thành chiến dịch, bạn có thể tạo một Pokemon chiến đấu duy nhất và đưa nó vào một đội trong giải đấu đầu tiên của bạn giữa 3000 huấn luyện viên tài năng, nó đã diễn ra vào ngày 25 tháng 2.

cài đặt Pokemon NFT

Tagged:
Rating

0

( 0 Votes )
Please Rate!
Pokemon NFT

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời